Zebranie

Wysłany 06.02.2013

Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie Agroturystyczne

Informujemy, że zebranie odbędzie się w Ziołowej Dolinie u p. Krystyny Kozłowskiej w Wilimowie koło Olsztyna (www.dolina.hg.pl)

Zebranie odbędzie się 18.02.2013
Pierwszy termin 11:00
Drugi termin 11:15

Porządek obrad

 • Otwarcie zebrania.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przedstawienie sprawozdania finansowego.
 • Informacja o stronie internetowej WMSA.
 • Wpłaty zaległych i bieżących składek.
 • Dyskusja i wnioski.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie zebrania.
 • Przypominamy o wpłatach członkowskich, które uległy zmianom w roku
 • 2012 – składka członkowska wynosi 150 , a wpisowe 250 .


Nr konta:
13 1240 5598 1111 0000 5037 0485


Z pozdrowieniami
Danuta Olejnik