Wymogi higieniczno-sanitarne w agroturystyce

Wysłany 13.03.2013

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium pn.: "Wymogi higieniczno-sanitarne w gospodarstwie agroturystycznym"

Spotkanie odbędzie się przy udziale przedstawicieli Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie oraz Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.

Seminarium odbędzie się dnia 22 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.
Udział w seminarium jest bezpłatny!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PROGRAM SPOTKANIA:

10:00 – 10:15 Rejestracja uczestników
10:15 – 10:30 Otwarcie Seminarium. Marek BojarskiDyrektor W-MODR w Olsztynie
10:30 – 10:45 Wprowadzenie Danuta Kwasiborska. Jacek JaczewskiSekcja WGD i Agroturystyki W-MODR w Olsztynie
10:45 – 11:30 Wymogi higieniczno-sanitarne w gospodarstwie agroturystycznymCzęść I – higiena żywności. Magdalena SkawskaWojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olsztynie
11:30 – 12:00 Wymogi higieniczno-sanitarne w gospodarstwie agroturystycznymCzęść II – higiena komunalna. Małgorzata Sztomberska - Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Olsztynie
12:00 – 12:15 Dyskusja merytoryczna, pytania uczestników
12:15 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:15 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w gospodarstwie agroturystycznym. Janusz MagdaleńskiPaństwowa Inspekcja PracyOkręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie
13:15 – 13:30 Dyskusja podsumowująca, zakończenie seminarium

Szczegółowych informacji udziela:
Jacek Jaczewski
tel. /089/ 526 44 39 (wew. 49)
kom. 665 890 142
e-mail: j.jaczewski@w-modr.pl