Walne zebranie członków stowarzyszenia

Wysłany 22.11.2016

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego zwołuje na dzień 03.12.2016 zebranie członków. Zebranie odbędzie się w Ziołowej Dolinie, adres: Krystyna Kozłowska, Wilimowo 10A, 11-041 Olsztyn. Zebranie rozpocznie się o godz. 10:30 – I termin; 11:00 – II termin. Obecność obowiązkowa. 

Plan zebrania:
1. Sprawozdanie z działalności za okres 2015-2016.
2. Analiza przyczyn spadku aktywności członków – wnioski na przyszłość.
3. Propozycje promocji – katalog i internet.
4. Uzupełnienie składek członkowskich.
5. Przygotowanie do wyborów nowych władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Wolne wnioski.
 
 
Podjąłem działalność aby wrócić czas, gdy Stowarzyszenie działało prężnie i liczyło dużo aktywnych członków. Obecnie przez ostatnie dwa lata, nastąpił zastój, dlatego należy dokonać naprawy. Przynależność większej liczby członków pozwoli na prowadzenie programów szkoleniowo – edukacyjnych i innych. Od aktywności członków zależy istnienie i rozwój Stowarzyszenia. Proszę przemyśleć i przyjechać na spotkanie z pomysłami co do działalności i programów. 
 
Uwaga: Nastąpiła zmiana w nazwie strony internetowej. Nasza obecna strona to namazurach.org
 
Telefony kontaktowe:
Mieczysław Dudko – 608 374 508 
Krystyna Kozłowska – 606 712 750
 
P.O. Prezes
Mieczysław Dudko