Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne

Warmińsko - Mazurskie Stowarzyszenie Agroturystyczne powstało w 1993 roku, jest najstarszym stowarzyszeniem na Warmii i Mazurach i jednym z pierwszych w Polsce. Od początku istnienia agroturystyka i Mazury to dwa pojęcia, które charakteryzowały jego działalność. Zrzesza 42 gospodarstw świadczących usługi turystyczne na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wybierając noclegi w jednym z naszych zaprzyjaźnionych ośrodków, masz pewność, że poczujesz kwintesencję Mazur oraz tutejszej kultury.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w następujących formach doradztwa oraz szerokiej promocji idei wypoczynku na wsi:

 • konsultacje indywidualne udzielane przez instruktorki w ośrodkach doradztwa rolniczego
 • kursy podstawowe przed rozpoczęciem działalności  turystycznej, organizowane przez organizacje i fundacje wspomagające polskie rolnictwo w ramach środków Unii Europejskiej, samorządów lokalnych, a także stowarzyszeń lokalnych i Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
 • kursy podnoszące umiejętności związane z obsługą gości, organizowane przez organizacje działające na wsi
 • przy okazji walnych zebrań członków WMSA, które odbywają się 3-4 razy w roku, organizowane kilkugodzinne szkolenia na tematy zgłoszone przez osoby należące do stowarzyszenia. Ta forma jest szczególnie przydatna, ponieważ na bieżąco informuje o nowościach prowadzących biznes agroturystyczny
 • członkowie WMSA uczestniczą w seminariach, konferencjach, szkoleniach i wyjazdach zagranicznych, o których informują pozostałych uczestników na zebraniach ogólnych.
 • W roku 2000 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zleciło WMSA przeprowadzenie cyklu działań aktywizujących środowisko wiejskie: pięciu szkoleń agroturystycznych, a także warsztatów z sześciu dziedzin artystycznych, dwóch konferencji konkursu i pokazu, pod wspólnym tytułem „Nie przesypiaj zimy”.
 • W roku 2003 Fundusz Współpracy zlecił podobny cykl warsztatów i szkleń pod tytułem „Zdrowy i aktywny wypoczynek na wsi”
 • W roku 2006 podpisana została umowa partnerska na realizację projektu w ramach programu Interreg III A, z partnerem z Litwy. Efektem programu jest kilka ciekawych produktów turystycznych związanych z regionem.
 • W roku 2007 podpisana została umowa licencyjna z Fundacją Zielone Płuca Polski na promowanie Znakiem Promocyjnym ZPP przez kwatery spełniające warunki świadczenia usług w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem
 • Ponad 60% kwater posiada rekomendację Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, po zweryfikowaniu jakości świadczonych usług w trakcie Kategoryzacji WBN (Wiejskiej Bazy Noclegowej) .
 • Program partnerski z FARR w Koszalinie zrealizowany w 2008 był kontynuacją zagadnień związanych z uświadamianiem istotnego znaczenia ochrony środowiska naturalnego już na poziomie każdego gospodarstwa domowego – na wsi i w mieście.

Najważniejsza dla Klienta jest jednak oferta oraz informacja, jak dotrzeć do wybranego gospodarstwa. Stowarzyszenie promuje wypoczynek na Warmii i Mazurach przy pomocy szczegółowej informacji w roboczej siedzibie stowarzyszenia w Gierzwałdzie i punktu informacyjnego w Ługwałdzie, gdzie można uzyskać informację w języku niemieckim. Oferty członków WMSA umieszczone są na stronach www.namazurach.pl   oraz www.agrpoturystyka.pl  a także na licznych stronach indywidualnych i zbiorczych portalach dotyczących turystyki. Oferty w formie katalogów, map i ulotek indywidualnych - prezentowane są podczas targów w kraju i za granicą, a także podczas innych spotkań związanych z promowaniem turystyki na terenach wiejskich.

Do dyspozycji naszych gości są wszystkie wypromowane formy zakwaterowania na wsi: pokoje gościnne, mieszkania wczasowe, domy i domki letniskowe, a także przyzagrodowe pola biwakowe i miejsca na ustawienie przyczep kempingowych. W naszej ofercie znajdują się także usługi niewielkich pensjonatów, restauracje wiejskie i galerie sztuki. 

Ceny są różne, zależne od położenia kwatery i jej standardu:

 • noclegi od 30,00 do 150,00 złotych od osoby za dobę
 • noclegi z 2-3 posiłkami od 65,00 do 250,00 złotych od osoby.

Niektóre kwatery przewidują zniżki dla dzieci.

Nie tylko nocleg i wyżywienie są ważne. Turyści coraz częściej liczą na zorganizowanie wypoczynku ciekawego i aktywnego. W kilku kwaterach miłośnicy jazdy konnej skorzystać mogą ze zorganizowanych turnusów jeździeckich, w ofercie członków jest także kilka krytych ujeżdżalni. Wiele gospodarstw posiada konie pod siodło i do przejażdżek bryczką. Większość kwater posiada dla gości rowery do wędrówek po okolicy. W obiektach turystycznych u rolników można zakupić pamiątki wykonane przez twórców regionu i samych gospodarzy biorących udział w cykasz warsztatów artystycznych oraz produkty spożywcze pochodzące z gospodarstw, w tym z kilku gospodarstw z certyfikatami ekologicznymi. W domach należących do WMSA artystów funkcjonują galerie, gdzie organizowane są warsztaty artystyczne. Kilkanaście kwater posiada sale umożliwiające organizację przyjęć okolicznościowych i spotkań biznesowych. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkolenia i spotkania integracyjne dla niewielkich grup pracowników firm, które wiedzą jak wiele znaczy stałe podnoszenie kwalifikacji i dobra atmosfera w miejscu pracy. 

Przygotowano także oferty specjalne – wczasy połączone z nauką pracy z komputerem i wczasy dla „puszystych” z dietami specjalistycznymi, kilka gospodarstw przygotowało swoje obiekty do przyjmowania gości z ograniczeniami ruchowymi. Funkcjonują „zielone i białe klasy” z ciekawą propozycją edukacji ekologicznej, powstają szlaki rowerowe – często prowadzone w taki sposób, by atrakcyjne gospodarstwa naszych członków znalazły się na trasie przejazdu turystów. 

Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w pracach Lokalnych Organizacji Turystycznych, a Członkini Zarządu WMSA bierze udział w pracach Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a także jest Członkiem Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Jest już dobrą tradycją, że członkowie WMSA należący do innych stowarzyszeń, często łączą we wspólnych projektach na zasadach partnerskich obie organizacje, do których należą. W istotny sposób wzmacnia to lokalną społeczność i nadaje działaniom szerszy zasięg.

Naszym niewątpliwym sukcesem jest systematyczna wymiana najlepszych doświadczeń, co sprzyja dobrej atmosferze w organizacji. Kolejne pokolenie osób świadczących usługi turystyczne na wsi angażuje się w podnoszenie jakości informacji o stowarzyszeniu, jakie są umieszczane w Internecie oraz innych publikacjach promocyjnych.

Przygotowała członkini Zarządu WMSA Mariola Platte